June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เเละนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจวิทยาลัยฯ ในการนี้ นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและนางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการร่วมต้อนรับ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ Check In Coffee วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply