June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97

ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมคัดเลือกกำนันตำบลชีน้ำร้าย วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรีบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply