June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพในสถานประกอบการและผู้ปกครอง นักศึกษาชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น น. ณ โดมเอนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply