May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ด้วยกระบวนการกลุ่มฟัง-คิด-อ่าน-เขียน วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น ณ หอประชุมพระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

Leave a Reply