June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ E-Lesson Plan & Learning Innovation ในการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน แบบผสมผสานกลุ่มเล็กและการออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply