June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94

เปลี่ยนโคมไฟฟ้าจากหลอดแสงจันทร์ เป็นหลอดแอลอีดี เพื่อการประหยัดพลังงาน ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่ดำเนินการถอดและเปลี่ยนโคมไฟฟ้า และการไฟฟ้าสิงห์บุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์กระเช้า วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2,565 เวลา 9:30 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply