June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อเตรียมสอบV-NET ประจำปี 65 ทดสอบระบบ ด้านสมรรถนะเทคโนฯ และสมรรถนะอังกฤษ ครูแผนกคอมฯ ครูภาษาอังกฤษ และงานวัดผล วันอังคารที่ 20 ธ.ค.2565 เวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น. ณห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply