June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานทวิภาคี เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สังกัดศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคกลาง 1 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply