June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-google-meet

ออนไลน์ Google Meet วันที่พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา7.40 น.ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply