June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

#ห้องเรียนอาชีพ นิเทศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาศิลปะประดิษฐ์ “พวงกุญแจ” วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น โรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply