June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ห้องเรียนอาชีพ นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชางานซ่อมเครื่ิงใช้ไฟฟ้า รหัสวิชา 1104-1203 (แกนมัธยม) รร.วัดพหมสาคร ครูพีชญ์ อางีกู่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply