June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4

ห้องเรียนอาชีพ นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแกนมัธยม ครูผู้สอนนายอัครา แก้วกันไทย วิชางานบริการรถจักรยานยนต์ รหัสวิชา 20101-2102 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply