June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3

ส่งมอบตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพ บริษัทสหยูเนี่ยนโซจิรูชิ จำนวน 27 คน เรียนฝึกประสบการณ์ แถมมีรายได้ระหว่างเรียน ตามระบบการศึกษาทวิภาคี วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุม บริษัทสหยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Leave a Reply