June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

สำรวจและประสานงาน รักษาการเจ้าอาวาสวัดปราสาท และเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ในการจัดกิจกรรม fix it จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำท่วม ศูนย์บริการวัดปราสาท เทศบาลตำบลอินทร์บุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.45 น ณ วัดปราสาท และเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply