June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีติดต่อประสานงานกับวิทยาลัยฯ การฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนงานจักสานหวายไม้มงคล 9 ชนิด วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply