June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมชมชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ #ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพมีนบุรี วันพุธที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply