June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญ STEM Education ให้กำลังใจครูในวาระย้ายใกล้บ้านวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ทานอาหารกลางวัน และทัศนศึกษา กราบนมัสกาาพระจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น – 14.00 น ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

Leave a Reply