June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

 

 

พัฒนาไปอีกขั้น การนำซอฟต์แวร์จัดการร้านค้า R2GO 4.0 System มาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี แหล่งเรียนรู้สถานประกอบการในวิทยาลัย ของนักเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรม วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น ณ ICC Shop วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

 

 

กิจกรรมวิชาการขาย วันนี้บาร์บีคิวหมูไก่และปลาหมึกย่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น