May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย ให้ใช้สถานที่ในการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

#ประชาธิปไตย

Leave a Reply