June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a

วิชาสูทกรรม อาหารมื้อเช้า ในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.20 น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากการประเมินในภาพรวม นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี สามารถใช้ชีวิตแบบชาวค่ายหุงหาอาหารเอง ได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply