May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฯ ในพิธีฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเทวาลัยพระพรหม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply