May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80

ร่วมการประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร ในนามตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร ในนามตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply