June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9

รับลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply