May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%ab

รับการนิเทศติดตามและให้กำลังใจ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Leave a Reply