June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%88

พิธีเปิดโครงการอาชีวะจิตอาสา อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 โดยนายสกล มาระโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสิงห์บุรี จังหวัดสิง ห์บุรี ขอขอบคุณนายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน รับผิดชอบโครงการโดยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565

Leave a Reply