June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8

พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply