May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7

พิธีเปิดประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระบบไลน์

Leave a Reply