June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%a3%e0%b8%b0

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และบริษัท บ้านโซล่าเซลล์ จำกัด ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น ณ หอประชุมพระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply