June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:00 น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply