June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม (ไหว้ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.39 น ณ โดมอเนกประสงค์ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

Leave a Reply