June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99-6

ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 6 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในบ้าน (สบู่เหลว) ทำไว้ใช้ในสถานศึกษาบริการบุคลากรภายในวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้ามาติดต่อราชการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้องประวัติศาสตร์อินทร์บุรี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply