June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสือข้าม ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯ ขอคำแนะนำและแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากกล้วย (โครงการแปรรูปอาหาร) วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply