June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2

ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดสิงห์บุรี เดินปลูกต้นไม้ตามโครงการ “สิงห์บุรี รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าปีนี้ ปลูกวันเข้าพรรษาปีหน้า ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 🌱 ดำเนินงานโดยเทศบาลตำบลทับยา

Leave a Reply