June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา ช่วยกันเรียงอิฐตัวหนอน เพื่อปรับภูมิทัศน์ หน้าสำนักงานอำนวยการ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply