June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81

ผลงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้นไม้พูดได้ด้วย QR Code ชอบนะครับน่ารักดี ทดลองใช้ไปก่อน เดี๋ยวค่อยทำป้ายถาวร วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply