June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9e

ปรับภูมิทัศน์ ซ่อมศาลาพักนั่งเล่น ยามว่างและ พักกลางวัน ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply