June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1

ปรับปรุงศูนย์รักษาความปลอดภัยด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัย ขอบใจคณะครูและนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ช่วยดำเนินการฯ วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น หน้าประตูทางเข้า วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปรับปรุงหลังคาด้านหน้าเพื่อให้บังแดดและฝนได้ดียิ่งขึ้น จัดทำช่องตรวจวัดอุณหภูมิ ขนาด 2 ช่อง สำหรับรถจักรยานยนต์ และติดตั้งป้ายชื่อสถานที่และป้ายรณรงค์ต่างๆ

Leave a Reply