May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84

ปรับปรุงพัฒนาดูไปดูมาคล้ายๆ โรงเรียนอนุบาลอย่างไรไม่รู้แต่น่ารักดี (พื้นที่พักผ่อน รับสมัครนักเรียน ทานอาหารเครื่องดื่ม ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารอำนวยการ) วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply