May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89

ปรับปรุงทางเดินเท้าเข้าจุดเช็คอิน และปิ่นโตยักษ์ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ป้ายเช็คอิน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบใจคณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ช่วยดำเนินการฯ

Leave a Reply