June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%ad

ปรับปรุงถังเก็บน้ำสำรอง รูปปิ่นโตคู่สัญลักษณ์โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งดลดใช้โฟมและพลาสติก วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบใจคณะครู และนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ช่วยดำเนินการ

Leave a Reply