June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%81

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โครงการรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การและวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply