June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

ประชุมเจ้าหน้าที่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครผู้เรียน การปฏิบัติงานปกติ work from home และวิธีการเปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือราชการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply