June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b9%88

ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อจัดทำ web site การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 ณ.ห้องประชุม 2 อาคาร 50 ปี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply