May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a

ประชุมผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตาม แก้ไขปัญหา และพัฒนาโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00.น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

#ห้องเรียนอาชีพ

Leave a Reply