June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจรับงาน งวดงานที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ขนาด 14 ห้อง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ บริเวณก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply