June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3

ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า และคัดกรองก่อนเข้าวิทยาลัยฯ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.00 น ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้า วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply