June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a

นิเทศให้กำลังใจการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 1 ,2 และ 8 สิงหาคม 2563

Leave a Reply