June 10, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาพลศึกษาเพื่ิอพัฒนาสุขภาพ รหัสวิชา 20000-1603 ครูเสกสม ตะปะสา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประวัติศาสตร์ฯ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply