June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply