June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ระยะสั้นแกนมัธยม ครู ศันสนีย์ สิงห์ดี วิชา อาหารไทยพื้นบ้าน รหัสวิชา 1402-2304

วันที่ 27 ธันวาคม 64 เวลา.9.30 ณ. ร.ร.วัดบางปูน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

#ห้องเรียนอาชีพ

Leave a Reply